Siirry pääsisältöön

Now Live: Black Friday Sale. Jopa 50 % alennusta. Osta nyt

SteelSeries GG:n lahja-arvontaohjelmiin osallistumisen ehdot

Seuraavat ehdot määrittävät SteelSeries GG:n käyttäjille tarjottaviin peleihin ja ohjelmistoihin liittyvää SteelSeriesin lahja-arvontaohjelmaa. SteelSeries tarjoaa lahja-arvonnan yhteistyössä eri sponsorien kanssa.

Lataamalla sponsoroidun ohjelmiston/pelin sinä (”Osallistuja”) sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Lahjat ovat saatavilla niin kauan kuin koodeja on saatavilla, eikä koodin saatavuutta voida taata.

I. Osallistumisoikeus

a. Lahja-arvonta on avoin kaikille, jotka ovat ilmoittautumishetkellä vähintään 18 vuoden ikäisiä. Sponsorin, sen tytäryhtiöiden, yhteistyökumppaneiden, mainos-, myynninedistämis- ja jakeluyritysten työntekijät, toimihenkilöt, johtajat ja edustajat sekä heidän lähiomaisensa ja samassa kotitaloudessa asuvat henkilöt eivät ole oikeutettuja osallistumaan ohjelmaan.

II. Lahja-arvontaohjelmaan osallistuminen

a. Osallistujien on noudatettava kampanjassa annettuja ohjeita, mukaan lukien toimitettava voimassa oleva sähköpostiosoite, suoritettava (mahdolliset) vaaditut tehtävät ja hyväksyttävä nämä ehdot.

III. Lahja-arvontakoodi

a. Vain yksi digitaalinen koodi henkilöä kohti sallitaan. Lahja-arvontaohjelmassa tarjottava ohjelmisto tai peli kuvataan kampanjan määritelmissä. Lahja-arvontakoodin vaihtaminen tai siirtäminen ei ole sallittua muuten kuin sponsorin yksinomaisen harkinnan mukaan. Et voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia SteelSeriesia tai sponsoria vastaan, jos sinulle tarjottu koodi, ohjelmisto tai peli ei toimi tai on muuten odotustesi vastainen.

IV. Valinta

a. Valintoja ei suoriteta, ellei erikseen mainita. Saat koodin, jos koodeja on jäljellä pyyntöäsi tehtäessä.

V. Vastuuvapautus ja luopuminen

a. Osallistumalla lahja-arvontaohjelmaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan sponsorit ja SteelSeriesin, niiden yhteistyökumppanit, tytäryhtiöt, mainos- ja myynninedistämistoimistot ja jakeluyritykset sekä niiden vastaavat toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat kaikesta vastuusta, vammoista, menetyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat lahjasta tai jonkin koodin/lahjan hyväksymisestä, käytöstä tai väärinkäytöstä tai ovat yhteydessä siihen.

VI. Tietosuojakäytäntö

a. Kaikkia lahja-arvonta-arvontaohjelman aikana kerättyjä henkilötietoja käytetään SteelSeriesin tai sponsorin tietosuojakäytännön mukaisesti. SteelSeriesin osalta tiedot ovat luettavissa tietosuojakäytännöstämme. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät, että heidän henkilötietojaan voidaan kerätä, käyttää ja jakaa SteelSeriesin tai sponsorin tietosuojakäytännön mukaisesti

VII. Sovellettava lainsäädäntö

a. Lahja-arvontaa ja näitä ehtoja säätelevät ja niitä tulkitaan Illinois’n osavaltion lakien mukaisesti ilman, että ne vaikuttavat lainvalintaan tai lainvalintasääntöihin.

VIII. Riita-asioiden ratkaisu

a. Kaikki näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, mukaan lukien niiden pätevyys, tulkinta, suoritus tai rikkominen, ratkaistaan välimiesmenettelyssä, jota hallinnoi American Arbitration Association (”AAA”) kuluttaja-asioiden ratkaisuun tarkoitettujen Consumer Arbitration -sääntöjensä mukaisesti. Välimiehen päätös on lopullinen ja sitova, ja siitä voidaan antaa tuomio missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Osapuolet sopivat, että välimiesmenettely suoritetaan yksilökohtaisesti eikä ryhmä-, yhdistettynä tai edustuksellisena kanteena. Jos kanne jostain syystä etenee käsiteltäväksi tuomioistuimessa välimiesmenettelyn sijaan, osapuolet luopuvat oikeudesta valamiehistön oikeudenkäyntiin. Tämä lauseke ei estä kumpaakaan osapuolta hakemasta väliaikaisia oikeussuojakeinoja välimiesmenettelyn avuksi asianmukaiselta tuomioistuimelta.

IX. Yleistä

a. Nämä ehdot muodostavat SteelSeriesin, sponsorin ja osallistujien välisen lahja-arvontaa määrittävän sopimuksen kokonaisuudessaan ja korvaavat kaikki aiemmat tai samanaikaiset osapuolten väliset suulliset tai kirjalliset viestit ja ehdotukset. Jos jokin näiden ehtojen kohta todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot pysyvät täysimääräisinä voimassa. Jos SteelSeries laiminlyö näiden ehtojen mukaisten oikeuksien tai määräysten täytäntöönpanon, sitä ei tule tulkita tällaisesta oikeudesta tai määräyksestä luopumisena.