Siirry pääsisältöön

FLASH WEEKEND: Use 'GET15' to save 15% on your next order - BUY NOW

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 29. helmikuuta, 2024

1. MÄÄRITELMÄT

1.1 ”Alaikäisellä” tarkoitetaan alle 13-vuotiasta lasta.

1.2 ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

1.3 ”Arkaluontoisilla henkilötiedoilla” tarkoitetaan henkilötietoja, joista käy ilmi jonkun luonnollisen henkilön rodullinen tai etninen tausta, poliittiset, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, ammattiliittoon kuuluminen, terveyteen tai seksuaalisiin mieltymyksiin liittyvät tiedot, rikosrekisteri tai merkittävät sosiaaliset ongelmat.

1.4 “SteelSeries”/“We” shall be construed as SteelSeries A/S (GN Audio A/S) and its affiliates.

1.5 ”Verkkosivustot” tulkitaan SteelSeriesin verkkosivustoiksi, https://steelseries.com, https://3daimtrainer.com ja kaikiksi aliverkkotunnuksiksi.

Termin 1.6 ”Palvelut” tulkitaan tarkoittavan palveluna tarjottavia ohjelmistotuotteitamme, jotka ovat saatavilla verkkosivustollamme tai ladattavana ohjelmistona verkkosivustoillamme tai kolmansien osapuolten digitaalimarkkinapaikoilla, kuten Steam (https://store.steampowered.com).

2. JOHDANTO

Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, miten SteelSeries käsittelee henkilötietoja sekä käyttää evästeitä verkkosivustollaan ja palveluissaan.

Tietosuojakäytännön muutokset julkaistaan tällä sivulla, ja mikäli muutokset ovat merkittäviä, asiasta julkaistaan näkyvämpi ilmoitus lisäämällä asiaa koskeva tiedote SteelSeriesin verkkosivustolle tai lähettämällä asiasta ilmoitus sähköpostitse. SteelSeries suosittelee tietosuojakäytännön tarkistamista jokaisen verkkosivustolla käynnin yhteydessä. Näin käyttäjä voi pysyä ajan tasalla SteelSeriesin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä siitä, miten käyttäjä voi suojata omaa tietoturvaansa.

3. HENKILÖTIEDOT

3.1 Henkilötietojen kerääminen

3.1.1 Kerääminen yleisesti

Käyttäjän on mahdollista lähettää henkilötietoja SteelSeriesille verkkosivustoa ja palveluita käyttäessään.

SteelSeries kerää henkilötietoja ainoastaan siinä tapauksessa, että käyttäjä luovuttaa henkilötietojaan verkkosivuston tai palveluiden kautta ja että käyttäjä on tietoinen kyseisestä luovuttamisesta tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, mukaan lukien käyttäjän verkkoselaimesta alla olevassa osiossa 4 (Evästeet ja muut tiedonkeräysmuodot) kuvatulla tavalla.

SteelSeries ei koskaan pyydä käyttäjiä lähettämään arkaluontoisia henkilötietoja verkkosivuston tai palvelujen käytön yhteydessä.

SteelSeries ei koskaan kerää tarkoituksellisesti henkilötietoja alle 13-vuotiailta käyttäjiltä ilman heidän vanhempansa tai huoltajansa antamaa nimenomaista suostumusta. Mikäli SteelSeriesin tietoon tulee, että alle 13-vuotiaaseen käyttäjään liittyviä henkilötietoja on kerätty ilman heidän vanhempansa tai huoltajansa antamaa nimenomaista suostumusta, kyseiset henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian. Mikäli uskot SteelSeriesin keränneen johonkin alle 13-vuotiaaseen käyttäjään liittyviä henkilötietoja ilman hänen vanhempansa tai huoltajansa antamaa nimenomaista suostumusta, otathan yhteyttä DSAR-lomakkeella. SteelSeries ei tietoisesti ”myy” CCPA:ssa määritetyllä tavalla (määritelmä jäljempänä) alle 16-vuotiaiden käyttäjien henkilötietoja.

3.1.2 Kerääminen YouTube-jakamisen kautta

SteelSeriesin Moments-sovelluksen sisältämä mahdollisuus julkaista sisältöä YouTubessa käyttää YouTuben API-palveluita. Tämän toiminnallisuuden käyttöön sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä sekä YouTuben palveluehtoja.

Tilistäsi poimitaan ja tallennetaan seuraavat tiedot:

 • YouTuben palauttama käyttöoikeustietue todennuksen jälkeen
 • Tilisi näyttönimi linkitettyjen tilien luettelon näyttämiseksi
 • Moments-sovelluksen kautta mahdollisesti julkaisemiesi videoiden URL

Nämä tiedot tallennetaan paikallisesti omalle tietokoneellesi, eikä niitä jaeta kolmansien osapuolten kanssa. You can remove this local data at any time by unlinking your account inside GG under SETTINGS > LINKED ACCOUNTS. You can also directly remove the Third-party app connection by unlinking your YouTube account on this page Third-party apps and services. Jos sinulla on kysyttävää omien YouTube-tietojesi käsittelystä tai poistosta, ota yhteyttä DSAR-lomakkeella.

3.2 Henkilötietojen käyttö

SteelSeries käyttää henkilötietoja ainoastaan tarkoituksiin, joihin käyttäjät ovat henkilötietojaan lähettäneet. Tämä tarkoittaa, että SteelSeries käyttää kerättyjä henkilötietoja monipuolisten interaktiivisten palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen asiakkailleen, käyttäjien kanssa käytävän viestinnän helpottamiseen sekä paremman käyttökokemuksen tarjoamiseen käyttäjille heidän käyttäessään SteelSeriesin verkkosivustoa ja palveluita.

Tilanteita, joissa Henkilötietoja käytetään, ovat seuraavat:

 • Kun teet tilauksen: Nimi, sähköpostiosoite, osoite, laskutustiedot
 • Kun rekisteröidyt: Sähköpostiosoite, käyttäjänimi, salasana
 • käyttäjän ollessa yhteydessä SteelSeriesin tukitiimeihin: Nimi, sähköpostiosoite, tilaustunnus
 • käyttäjän kirjautuessa sisään SteelSeriesin palveluihin.

SteelSeries-käyttäjätunnuksesi on julkisesti kaikkien nähtävissä. Henkilökohtaisten tunnistettavien tietojen käyttöä käyttäjätunnuksessa tulisi välttää, ja tunnuksen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

SteelSeries siirtää verkkosivuston käyttäjiltä kerättyjä henkilötietoja omille osakkuusyhtiöilleen sekä kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavista syistä: mikäli kyseisten tietojen käsittely on SteelSeriesille välttämätöntä SteelSeriesin omien ohjeiden pohjalta sekä tietosuojakäytännön mukaisesti; mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaiselle siirrolle; mikäli käyttäjä on pyytänyt kyseistä siirtoa (esim. pyytäessään tilauksensa käsittelyä); mikäli lainsäädäntö sellaista vaatii tai sellaisen sallii; tai oikeudellisten tai muulla tavoin ehdottoman tärkeiden intressien suojaamiseksi.

Näihin ulkopuolisiin tahoihin lukeutuvat, niihin rajoittumatta, seuraavat kumppanit:

 • Brand3D LLC, Aim Master
 • iGames Inc., ilmaispelit
 • Segment

Kuten jäljempänä selitetään, SteelSeries ei myy käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille. Lisätietoja löytyy osiosta 6 (Kalifornian tietosuojaoikeudet).

SteelSeries saattaa silloin tällöin luovuttaa liikekumppaneilleen kootussa muodossa tietoja, joista tunnistamisen mahdollistavat tekijät on poistettu. Nämä kootut tiedot, joiden tunnistamisen mahdollistavat tekijät on poistettu, koostetaan ja analysoidaan kootussa muodossa, ja SteelSeries saattaa luovuttaa näitä koottuja tietoja omille osakkuusyhtiöilleen, edustajilleen ja liikekumppaneilleen.

SteelSeries säilyttää käyttäjän henkilötietoja vain niin pitkään, kuin käyttäjällä on oma profiili SteelSeriesin digitaalisessa ekosysteemissä, ellei henkilötietojen säilyttäminen tämän jälkeen ole tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa käyttäjä on osapuolena tai jonkin SteelSeriesiä koskevan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi tai jonkin SteelSeriesin oikeutetun edun vuoksi.

3.3 Käyttäjän omat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet

Käyttäjällä on erilaisia hänestä säilytettyihin henkilötietoihin liittyviä oikeuksia. Käyttäjä voi käyttää näitä oikeuksiaan ottamalla yhteyttä SteelSeriesiin jäljempänä ilmoitettujen yhteystietojen välityksellä.

Näitä oikeuksia ovat mm. seuraavat:

 • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä pääsy SteelSeriesin hallussa oleviin käyttäjää itseään koskeviin henkilötietoihin Huomaa, että tietyissä tilanteissa meillä on oikeus kieltäytyä Henkilötietojen jäljennösten toimittamisesta toisen henkilön yksityisyyden suojaamiseksi.
 • Oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat tai epätäydelliset Henkilötiedot.
 • Oikeus pyytää meitä poistamaan Henkilötietosi tietyissä tilanteissa. Huomaa, että joissakin tilanteissa meillä on laillinen oikeus säilyttää Henkilötietosi, vaikka pyytäisit niiden poistamista. Käyttäjä voi aktiivisesti poistaa omaan käyttäjäprofiiliinsa liittyvät Henkilötiedot poistamalla kyseisen profiilin Verkkosivustosta.
 • Oikeus kieltää Henkilötietojesi käsittely ja pyytää käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Edelleen joissakin olosuhteissa meillä on laillinen oikeus kieltäytyä käsittelyn kieltoa tai rajoittamista koskevasta pyynnöstä.
 • oikeus saada joissakin olosuhteissa tiettyjä henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja/tai pyytää SteelSeriesiä lähettämään kyseiset tiedot kolmansille osapuolille, mikäli sellainen on teknisesti mahdollista Huomaa, että tämä oikeus koskee vain Henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, vaikka joissakin tilanteissa meillä saattaa olla laillinen oikeus jatkaa käsittelyä ilman suostumustasi, jos siihen on perusteltu syy (muu kuin suostumus).
 • oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla https://www.datatilsynet.dk/english, mikäli käyttäjä asuu vakituisesti Euroopan unionin alueella ja mikäli käyttäjä uskoo SteelSeriesin loukanneen jotain hänen oikeuttaan.

Käyttäjät voivat myös kieltää SteelSeriesiä käyttämästä heidän tietojaan palvelujen yksilöintiin. SteelSeriesin käyttäjillä on mahdollisuus ladata SteelSeriesin GG-työpöytäsovellus, jolla pääsee SteelSeriesin palveluihin suoraan. GG-työpöytäsovelluksen asetusvalikossa käyttäjät voivat kieltää SteelSeriesiä käyttämästä heidän tietojaan palveluiden yksilöintiin. Tämä ei pysäytä tietojen automaattista keräystä käyttäjien siirtyessä palveluihin, mutta se katkaisee liitoksen käyttäjän SteelSeries-tiliin, ja näin tietojen kerääminen tapahtuu täysin anonyymisti. Poistamalla tämän ominaisuuden käytöstä käyttäjällä ei ole enää pääsyä yksilöityyn sisältöön SteelSeriesin verkkosivustolla ja palveluissa eikä hän saa enää tuoteviestinnän ilmoituksia. Käyttäjä ei myöskään saa pääsyä ohjelmistojen beta-versioihin tai niiden ennakkojulkaisuihin.

4. EVÄSTEET JA MUUT TIEDONKERÄYSMUODOT

4.1 Suostumus

SteelSeries käyttää verkkosivustolla evästeitä. Käymällä Verkkosivustolla ja vuorovaikuttamalla sen kanssa hyväksyt, että saamme ja kirjaamme palvelimemme lokitiedostoihin selaimeltasi tietoja, kuten IP-osoitteen, evästetietoja ja pyytämäsi sivun.

SteelSeries myös vastaanottaa ja tallentaa seuraavia tietoja automaattisesti käyttäjän ollessa vuorovaikutuksessa palveluiden kanssa:

 • Vuorovaikutustiedot. SteelSeries kerää vuorovaikutustietoa tuotteiden ja palveluiden parantamiseen tähtäävässä tarkoituksessa. Näiden tietojen tarkoitus on kertoa SteelSeriesille, miten käyttäjät käyttävät palveluita. Kyseisiä tietoja saattavat olla esimerkiksi se, millaisissa käyttäjärajapinnan näkymissä vuorovaikutus käydään ja mitä ominaisuuksia käytetään palveluiden ollessa toiminnassa.
 • Tekniset tiedot. SteelSeries kerää teknisiä tietoja palveluista sekä tuetuista laitteista (SteelSeries-lisävarusteet ja kumppaneiden tuetut kannettavat tietokoneet tai laitteet), joilla käyttäjä on muodostanut yhteyden SteelSeriesin ohjelmistoon. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi laiteohjelmiston ja ajurin versiot, sovelluksen version numero, käyttöjärjestelmän versio, käyttäjän maa (mutta ei IP-osoite, kaupunki tai osavaltio) sekä sovelluksen tunnus. Sovellustunnus on satunnainen yksilöllinen numero, joka generoidaan asennuksen yhteydessä. Käyttäjää ei voi tunnistaa pelkästään tämän numeron perusteella: se kertoo vain, että kukin asennus on yksilöllinen.
 • Virheraportit ja -lokit. Jotta SteelSeries pystyisi tunnistamaan käyttäjien vastaan tulleita ongelmia, SteelSeries lähettää tietoja sovelluksen kaatumisista, laiteohjelmiston tai ajurin päivityksen epäonnistumisesta sekä muita virheraportteja. Virheraportit sisältävät tietoja siitä, miksi SteelSeriesin sovellus tai laite kaatui sekä tietoja laitteen muistin tilasta ja toiminnasta virheen tapahtumahetkellä.

4.2 Evästeiden tallennus ja käyttö

Verkkosivustoa käytettäessä evästeet tallennetaan sille tietovälineelle, jolla käyttäjä käyttää Verkkosivustoa. Näitä evästeitä käytetään parantamaan käyttäjän kokemusta verkkosivustoa selattaessa sekä keräämään tietoa käyttäjästä, millä helpotetaan verkkosivuston käyttäjien analysointia. Täydellinen luettelo käytettyjen evästeiden kuvauksesta löytyy täältä: evästeluettelo

4.3 Evästeiden hallinta

SteelSeries ilmoittaa Verkkosivun käyttäjille, että evästeet voidaan poistaa käyttäjän selaimen avulla. Lisäksi evästeiden tallennus ja käyttö selaimen kautta voidaan estää kokonaan muuttamalla selaimen asetuksia.

SteelSeries suosittelee käyttäjää tutustumaan oman selaimensa käyttöohjeeseen, jotta hän voi säätää evästeasetukset haluamikseen.

4.4 Verkkomainonta

SteelSeries ei näytä käyttäjille kolmansien osapuolten mainoksia verkkosivustoa käytettäessä. SteelSeries tekee kuitenkin yhteistyötä mainoskumppaneiden kanssa, jotta SteelSeriesin mainoksia näkyisi kolmansien osapuolten julkaisemilla verkkosivustoilla, ja nämä kumppanit saattavat tallentaa evästeitä käyttäjän tietokoneen verkkoselaimeen. Evästeiden avulla SteelSeriesin kumppanit voivat tunnistaa käyttäjän tietokoneen, jolloin mainospalvelin kykenee näyttämään käyttäjälle SteelSeriesin mainoksia muualla internetissä. Luettelo erityisistä kumppaneista, joiden kanssa SteelSeriesillä on liikesuhde, löytyy täältä: täydellinen luettelo kumppaneista

5. TIETOTURVA

SteelSeriesillä on käytössä varotoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttäjän lähettäessä henkilötietoja verkkosivuston kautta tiedot salataan ja lähetetään SteelSeriesille suojatussa muodossa. Tämän voi varmistaa tarkistamalla, näkyykö selaimessa lukkokuvake tai näkyykö verkkosivuston osoitteen alussa ”https://”. Tämän lisäksi palvelimia, joihin henkilötiedot tallennetaan, säilytetään suojatussa paikassa.

Tiedonsiirto internetin välityksellä ei valitettavasti ole täysin turvallista, joten SteelSeries ei pysty takaamaan käyttäjän henkilötietojen turvallisuutta. Jos käyttäjällä on syytä olettaa, että hänen henkilötietonsa ovat vaarantuneet tai että hänen suorittamansa verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttö ei enää ole suojattua, käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä SteelSeriesiin kohdassa 7 selitetyllä tavalla. Yhteystiedot jäljempänä.

6. KALIFORNIAN TIETOSUOJAOIKEUDET

Kalifornian ”Shine the Light” -tietosuojalaki

Kalifornian siviililain pykälän 1798.83 – joka tunnetaan myös Kalifornian ”Shine the Light” -tietosuojalakina – mukaan Kaliforniassa vakituisesti asuvilla on mahdollisuus pyytää tiettyjä osia henkilötiedoista, joita SteelSeries saattaa luovuttaa kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin. Mikäli olet Kalifornian asukas ja haluaisit pyytää näitä tietoja, ota yhteyttä SteelSeriesiin jäljempänä kohdassa 7 selitetyllä tavalla (Yhteystiedot).

Kalifornian kuluttajia koskeva tietosuojalaki (California Consumer Privacy Act, CCPA)

CCPA edellyttää SteelSeriesiä antamaan ylimääräisiä tietosuojaa koskevia tietoja Kalifornian asukkaille.

CCPA-ilmoitukset

 • Henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Ylläolevien osion 3 (Henkilötiedot) ja osion 4 (Evästeet ja muut tiedonkeräysmuodot) mukaisesti SteelSeries kerää henkilöistä tiettyjä tietoryhmiä sekä -osia. Nämä kerätyt tiedot katsotaan CCPA:n nojalla henkilötiedoiksi, jäljempänä ”CA-henkilötiedot”. SteelSeries saattaa erityisesti kerätä seuraavan tyyppisiä CA-henkilötietoja:
  • tunnistamisen mahdollistava tekijät: nimi, sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja salasana, IP-osoite
  • kaupalliset tiedot: laskutustiedot, tilauksen tunnus
  • internetin tai muiden sähköisten verkkojen toimintaa koskevat tiedot: evästetiedot, mukaan lukien vuorovaikutustiedot (esim. tiedot millaisissa käyttäjärajapinnan näkymissä vuorovaikutus tapahtuu ja mitä ominaisuuksia käytetään palveluiden ollessa toiminnassa) sekä tekniset tiedot (esim. tiedot laiteohjelmiston ja ajurin versiosta, sovelluksen version numero, käyttöjärjestelmän numero, maa ja sovelluksen tunnus)
  • muut henkilötiedot: mikäli valtuutus sellaiseen annetaan, käyttäjän YouTube-tiliin liitetyt tiedot, mukaan lukien käyttäjän näyttönimi sekä käyttäjän kaikkien SteelSeries Moments -sovelluksessa jakamien videoiden URL-osoitteet.
 • Lähteet. SteelSeries saattaa kerätä tiettyjä CA-henkilötietojen lajeja käyttäjältä ja käyttäjän laitteesta käyttäjän ollessa vuorovaikutuksessa SteelSeriesin kanssa tai hänen käyttäessään verkkosivustoa ja palveluita ylempänä osiossa 3 (Henkilötiedot) sekä osiossa 4 (Evästeet ja muut tiedonkeräysmuodot) kuvatuin tavoin.
 • Tarkoitukset. SteelSeries kerää CA-henkilötietoja ylempänä osiossa 3 (Henkilötiedot) ja osiossa 4 (Evästeet ja muut tiedonkeräysmuodot) kuvattuihin liiketoiminnallisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi SteelSeries luovuttaa käyttäjän CA-henkilötietoja seuraavasti:
  • Käyttäjän CA-henkilötietojen luovuttaminen liiketoiminnallisissa tarkoituksissa: Kuten on selitetty ylempänä osiossa 3 (Henkilötiedot), SteelSeries saattaa luovuttaa ylempänä lueteltuja käyttäjän CA-henkilötietojen ryhmiä ulkopuolisille myyjille ja palveluntarjoajille sekä viranomaisille SteelSeriesin liiketoimintaan liittyvissä tarkoituksissa. Esimerkkejä liiketoiminnallisista tarkoituksista ovat tilausten täydentäminen, käyttäjätilejä koskevan pääsyn hallinnointi, käyttäjien ja SteelSeriesin tukitiimien välisen viestinnän tukeminen sekä lainsäädännöllinen vaatimustenmukaisuus.
  • Käyttäjän CA-henkilötietojen luovuttaminen kaupallisissa tarkoituksissa: SteelSeries ei luovuta käyttäjän CA-henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä luetelluille osapuolille tavalla, joka Kalifornian lainsäädännössä katsottaisiin ”myynniksi”.
 • Kalifornian kuluttajaoikeudet.
  • Tiettyjä poikkeuksia ja määrittelyjä soveltaen käyttäjällä on oikeus: (i) pyytää pääsyä omiin CA-henkilötietoihinsa ja (ii) pyytää omien CA-henkilötietojen poistoa. Jos käyttäjä haluaa käyttää oikeuksiaan tai haluaa, että joku valtuutettu edustaja käyttää näitä oikeuksia käyttäjän puolesta, käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä SteelSeriesiin osiossa 7 (Yhteystiedot) selitetyllä tai jäljempänä ohjeistetulla tavalla. Käyttäjän tulee huomata, että hänen oman turvallisuutensa vuoksi SteelSeries tarkistaa hänen henkilöllisyytensä tai hänen valtuuttamansa edustajan valtuutuksen.
  • Kalifornian kuluttajaoikeuksien käyttäminen. Mikäli käyttäjä haluaa käyttää omiin CA-henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksiaan ylempänä kuvatulla tavalla, SteelSeries ei harjoita syrjintää käyttäjää vastaan tarjoamalla eri hintaa tuotteille tai tarjoamalla eritasoisia tai -laatuisia tuotteita ainoastaan tämän pyynnön perusteella. Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä ylempänä osiossa 7 (Yhteystiedot) kuvatulla tavalla, mikäli käyttäjällä on kysyttävää tai hän haluaisi käyttää näitä oikeuksia.

7. YHTEYSTIEDOT

Mikäli käyttäjän mielestä SteelSeries ei noudata tätä tietosuojakäytäntöä tai hän haluaa käyttää oikeuksiaan edellä kuvatulla tavalla, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä SteelSeriesiin lähettämällä pyynnön DSAR-lomakkeella tai lähettämällä postia alla olevaan osoitteeseen:

SteelSeries A/S | GN Audio A/S
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Tanska